Pion ochrony informacji niejawnych

- Kancelaria Niejawna
- Inspektor ochrony p.poż.
- świadczenie osobiste i rzeczowe dla Jednostek Wojskowych
- zarządzanie kryzysowe
- obrona cywilna

Stanowiska

Kierownik Kancelarii Niejawnej

Informacje

Kierownik Kancelarii Niejawnej - Dariusz Szumliński

- Kancelaria Niejawna
- Inspektor ochrony p.poż.
- świadczenie osobiste i rzeczowe dla Jednostek Wojskowych
- zarządzanie kryzysowe
- obrona cywilna

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2014 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 2615
04 maja 2020 13:09 (Damian Plewako) - Dodanie stanowiska: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
02 kwietnia 2019 08:15 (Damian Plewako) - Zmiana danych jednostki.
24 kwietnia 2014 10:27 (Damian Plewako) - Dodanie stanowiska: Kierownik Kancelarii Niejawnej.
Zatrzymaj banner przewijany