Komunikaty

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR ADM/24/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Starogard Gdański

ZARZĄDZENIE NR ADM/24/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Starogard Gdański Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 35 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca...

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GPK 7624/1/08-09 Starogard Gd. 2009-09-14 O B W I E S Z C Z E N I E o podaniu do publicznej wiadomości, informacji o postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.nr 98 z 2000r., poz.1071 ze zmianami), w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia...

Zatrzymaj banner przewijany