Samorządowe - archiwum

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w STAROGARDZIE GDAŃSKIM z dnia 21 października 2014 r. o losowaniu jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w STAROGARDZIE GDAŃSKIM

z dnia 21 października 2014 r.

 

o losowaniu jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

1.   Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 22 października 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9, sala narad pok. 11
(I piętro).

2.   Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
w następujący sposób:

1)  dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w jednakowych kopertach;

2)  czynności losowania dokonają członkowie Gminnej Komisji Wyborczej. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer
i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej;

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

3.   Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej, pełnomocnikom komitetów wyborczych oraz komisarzom wyborczym
i podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Starogard Gdański www.bip.starogardgd.ug.pl.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                    Włodzimierz Bieliński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2014 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 773
21 października 2014 12:38 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany