Sołtysów

ZARZĄDZENIE NR ADM/4/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów oraz pieczęci w wyborach sołtysa sołectwa Kolincz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr ADM/4/2018
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia wzorów dokumentów oraz pieczęci w wyborach sołtysa sołectwa Kolincz zarządzonych na dzień  25 lutego 2018 r.

Na podstawie § 44 uchwały Rady Gminy Starogard Gdański  nr XLV/485/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolincz, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory druków stanowiących załączniki  do niniejszego zarządzenia, służące do przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Kolincz zarządzonych na dzień  25 lutego 2018 r. (niedziela):

1.  Zgłoszenie kandydatów na sołtysa wraz z wykazem osób popierających, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa oraz zgłoszeniem  kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej – Załącznik nr 1.

2. Protokół rejestracji kandydatów  na sołtysa – Załącznik nr 2.

3. Wzór karty do głosowania – Załącznik nr 3.

4. Protokół z przeprowadzonych wyborów na sołtysa – Załącznik nr 4.

5. Protokół z przeprowadzonego losowania – Załącznik nr 5.

§ 2. W wyborach używane będą następujące pieczęcie:

1.  Pieczęć Gminy Starogard Gdański – okrągła o średnicy 36 mm zawierająca pośrodku wizerunek orła oraz w otoku napis „Gmina Starogard Gdański”.

2. Pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej – okrągła o średnicy 22 mm z napisem: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 Sołectwo Kolincz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania i podlega  opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Starogard Gdański oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

 

Wójt Gminy


/-/ Stanisław Połom

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-08
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Went / Marek Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 365
08 stycznia 2018 13:07 Damian Plewako - Dodanie zdjęcia [przechwytywanie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 12:41 Damian Plewako - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 12:40 Damian Plewako - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_wzor_karty_do_glosowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany