Zawiadomienie o terminie posiedzeń komisji Rady Gminy (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienia o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Starogard Gdański odbędzie się w dniu: 09 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 oraz 23 kwietnia 2015 roku o godz. 14.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Starogard Gdański odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 roku godz. 12.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9

Proponowany porządek obrad: 1. Przedstawienie projektowanych zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z omówieniem przyjętych wniosków. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał. 3. Sprawy różne.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Starogard Gdański odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 roku godz. 12.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9

Proponowany porządek obrad: 1. Przedstawienie przez projektantów trasy projektowanej linii wysokich napięć 400 KV, relacji Grudziądz-Gdańsk Przyjaźń. 2. Debata na temat kontynuacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 3. Sprawy różne.

Zatrzymaj banner przewijany