Samorządowe

Wybory Samorządowe 2018: Wnioski / druki

Wójt Gminy Starogard Gdański informuje, że pomiędzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. między 1 a 15 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gdańsku I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Starogard Gdański najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Zdjęcia

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-09-21
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Jedwabnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2018 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 579
03 października 2018 13:26 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [woa_zgodnapelnom_4_20180816.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2018 13:25 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [woa_wniosek_aktpelnom_3_201808162.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2018 13:21 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany