Oferty inwestycyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przeatrgowym

                                                                                              Starogard Gdański, 28.04.2009 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 )

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Księga Wieczysta  34388

 

2. Wykaz nieruchomości

 

Nr działki                   Powierzchnia w ha                 cena wywoławcza działki w zł

 

65/80                          1,4084                                    156.755,00

           

Do ceny wynegocjowanej  należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22 %.

 

Przeznaczenie nieruchomości:  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka stanowi teren zabudowy usługowej, rzemieślniczej. Dla działki tej  ustalić można  warunki zabudowy dla zabudowy o w/w funkcji w formie decyzji bez konieczności sporządzania planu.

 

3. Forma zbycia: przeniesienie własności – sprzedaż aktem notarialnym po przeprowadzonym przetargu.

 

4. Forma płatności: gotówką

 

5. Podstawa prawna:

 

Uchwała XXXI/324/2009 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 kwietnia 2009  roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Starogard Gdański położonej  we wsi Jabłowo.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, pokój 27 lub telefonicznie 058/ 56 250 67 w. 59

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.04.2009
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Słomińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2009 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 10197
08 maja 2009 08:54 Joanna Rzepka - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany