Oferty inwestycyjne

Zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr GPK 58/2008

Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 17 września 2008 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomości położonych we wsi Zduny obręb Szpęgawsk na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi  wieczystemu tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Neptun” w Zdunach  nieruchomości oznaczone geodezyjnie nr: 91/4 o pow. 1,1800 ha, 90/6 o pow. 0,0617 ha, 95/1 o pow. 0,0500 ha i 100/1 o pow. 0,0695 ha położone we wsi Zduny obręb Szpęgawsk zapisane w Księdze Wieczystej 20701.  

 

§ 2

 

Łączna kwota wykupu użytkowania wieczystego na własność działek wymienionych w  § 1 niniejszego Zarządzenia wynosi  69.241,50  zł.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2008 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 16620
23 września 2008 14:21 Joanna Rzepka - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany