Oferty inwestycyjne

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Linowcu

Starogard Gdański 21.02.2011 r.

                                                                                 

Wójt Gminy Starogard Gdański

ogłasza

 

I publiczny nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki  niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Starogard Gdański zapisanej w KW 42091 położonej  w Linowcu oznaczonej geodezyjnie  nr 134/9 o pow. 6,5765 ha.  Cena wywoławcza – 868.098,00 zł ( słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100 ) + 23 % Vat od ceny wylicytowanej.

Przetarg na w/w działkę odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 r.  o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starogard.  Warunkiem    przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  10 %  ceny   wywoławczej   na  konto  Urzędu   Gminy   Starogard    Gdański   Nr 35 83 40 0001 0004 6848 2000 0005, najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2011 r.  Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto tut. Urzędu. W dniu przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka powyższa stanowi teren rozwojowy o głównej funkcji usługowo – produkcyjnej. Dla działki tej  można ustalić warunki zabudowy dla zabudowy o w/w funkcji w formie decyzji bez konieczności sporządzania planu.

            Ustala się termin rozpoczęcia inwestycji w ciągu 3 lat i zakończenia w ciągu 6 lat od zawarcia aktu notarialnego sprzedaży z ustanowieniem kary umownej w wysokości ceny ustalonej w przetargu w przypadku nie dotrzymania terminów i z zabezpieczenie hipotecznym płatności tej kary.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pokój 27 lub telefonicznie 058/56 250 67 w. 59.

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.02.2011
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Słomińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2011 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Słomińska
Ilość wyświetleń: 2260
21 lutego 2011 12:49 Anna Słomińska - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany