Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159265-2009 na wykonanie zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim”

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm.

 

Zamawiający wybrał ofertę nr 8 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

„TAMUR” Tadeusz Szczubełek

 Ul. Owidzka 20

 83-200 Starogard Gdański

 

Oferta nr 8 została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający odrzuca oferty czterech wykonawców:

 

Ofertę nr 2 złożoną przez:

MAR-POL Burzyński-Gross

Usługi Ogólnobudowlane

Ul. Stanisławskiego 13

83-110 Tczew

Uzasadnienie faktyczne: Do oferty załączono kosztorysy ofertowe uproszczone, natomiast zgodnie z zapisem pkt-u 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał dołączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych

Podstawa prawna: art. 89 pkt. 1 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z dnia 21 listopada 2007 poz.1655

 

Ofertę nr 3 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe

“MABET” mgr inż. Marek Hołowiński

Ul. Maja 11/H

83-200 Starogard Gdański

Uzasadnienie faktyczne: Do oferty załączono kosztorysy ofertowe uproszczone, natomiast zgodnie z zapisem pkt-u 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał dołączenia szczegółowych kosztorysów ofertowych

Podstawa prawna: art. 89 pkt. 1 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z dnia 21 listopada 2007 poz.1655

Ofertę nr 6 złożoną przez:

MSP SMOK Keister Ksepka Spółka Jawna

Ul. Kanałowa 13

83-200 Starogard Gdański

Uzasadnienie faktyczne: Dla zakresu finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do oferty załączono tylko kosztorys ofertowy obejmujący remont parteru, nie załączono kosztorysów na wykonanie prac remontowych na poddaszu i w piwnicach. W związku z tym cena oferty dla PROW nie obejmuje całego zakresu do wykonania w ramach tego programu.

Podstawa prawna: art. 89 pkt. 1 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z dnia 21 listopada 2007 poz.1655

 

Ofertę nr 1 złożoną przez:

EURO-KLIMA sp. z o.o.

Ul. Stary Rynek Oliwski 8A

80-324 Gdańsk

Uzasadnienie faktyczne: Załączone do oferty kosztorysy ofertowe nie uwzględniają zmian do przedmiarów robót wprowadzonych przez Zamawiającego na stronie internetowej w dniu 14.10.2009 r. w „Odpowiedziach 3 na pytania nr 3 Wykonawców do przetargu”

Podstawa prawna: art. 89 pkt. 1 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z dnia 21 listopada 2007 poz.1655

 

Pozostałe oferty zostały złożone przez firmy:

Oferta nr 4 :  INVEST-FORM

                      P.P.H.U Grzegorz Rej

                       Ul. Gen. Andersa 29

                       83-200 Malbork

Oferta nr 5 :  Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane

                      „S-Bud” S.A.

                     Ul. Ceynowy 27

                      83-200 Starogard Gdański

Oferta nr 7 :  Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji

                     „DAK-BUD” Ltd. Sp. z o.o.

                     Ul. Kościuszki 108

                      83-200 Starogard Gdański

 

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych p-któw ogółem

4

INVEST-FORM  P.P.H.U Grzegorz Rej

67,50

67,50

5

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane

 „S-Bud” S.A.

88,04

88,04

7

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji

„DAK-BUD” Ltd. Sp. z o.o.

91,66

91,66

8

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

„TAMUR” Tadeusz Szczudełek

100

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2009 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 2460
04 listopada 2009 15:21 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany