Przetargi

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wymiana pokrycia dachu na buynku kościoła parafialnrgo pw. św. Wawrzyńca i orynnowanie

 

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

                                     

                                                                                                Starogard Gdański, 2009.11.04

wg. rozdzielnika:

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA  Nr – 332000-2009

 

na  wykonanie zadania -  „Wymiana pokrycia dachu na budynku kościoła parafialnego

                       pw. św. Wawrzyńca w Jabłowie i orynnowanie”

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

1. Zamawiający rozstrzygnął  przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163.

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych p-któw ogółem

1.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji

Zabytków Spółka Jawna,

Krzysztof Osuchowski, Alicja Babik,

ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork

98,29

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA”  Andrzej Stella,

Zakład Pracy Chronionej, ul Hallera 16

 83-200 Starogard Gdański

98,20

3.

P.P.H.U. WEGNER&MICHALAK,  ul. Na Skarpie 14

 89-410 Więcbork

99,25

4.

DEKPOL Sp. z o.o. ul. Gajowa 31

 83-251 Pinczyn

96,32

5.

Zakład Ogólnobudowlany,Usługi Stolarskie Transportowe

i Elektryczne, Konstanty Nowak,

 ul. Kopernika 2/4,   83-140 Gniew

100,00

6.

Krzysztof Dziemiński

 Gołebiewko 18

 83-209 Godziszewo

94,35

7.

MSP SMOK Keister, Ksepka,  Spółka Jawna

 ul. Kanałowa 13

 83-200 Starogard Gdański

81,13

 

 

Zamawiający  wybrał ofertę Wykonawcy Nr 5 złożoną przez:

 

Zakład Ogólnobudowlany, Usługi Stolarskie Transportowe  i Elektryczne,

Konstanty Nowak,  ul. Kopernika 2/4,   83-140 Gniew.

 

Oerta Nr 5 została wybrana jako najkorzystniejsza i spełniająca wymagania SIWZ.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.1.2009
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Szopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2009 08:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 2305
04 listopada 2009 08:04 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany