Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 169529-2009 na dostawę fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej

Zamawiający: Gminny Zakład Usług Komunalnych

                         Ul. Szkolna 3

                         83-211 Jabłowo

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm.

 

Zamawiający wybrał ofertę nr 5  złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym

„AGROMA”  sp. z o.o.

Ul. Boj. O Wolność i Demokr. 15

     89-400 Sępólno Krajeńskie

Oferta nr 5 została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Pozostałe oferty zostały złożone przez firmy:

Oferta nr 1 :  Małopolska Wytwórnia Maszyn

                      Brzesko – Serwis sp. z o.o.

                      Ul. Szczepanowska 21

                      32-800 Brzesko

Oferta nr 2 :  P.P.U.H. „ROLMECH”

                      Władysław Cymski

                           Ul. Grabowa 1

                      83-022 Grabiny Zameczek

Oferta nr 3 :  P.H.U. REMONT

                      Władysław Rękas

                           Ul. Starochylicka 26

                       Chylice

                      05-510 Konstancin-Jeziorna

Oferta nr 4 :  AGRIPEL sp. z o.o.

                           Ul. Strzelnica 4

                      83-130 Pelplin

 

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych p-któw ogółem

1

Małopolska Wytwórnia Maszyn

 Brzesko – Serwis sp. z o.o.

75,59

75,59

2

P.P.U.H. „ROLMECH”

Władysław Cymski

97,80

97,80

3

P.H.U. REMONT

Władysław Rękas

92,63

92,63

4

AGRIPEL sp. z o.o.

98,65

98,65

5

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA”  sp. z o.o.

100

100

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2009 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 2258
16 października 2009 14:25 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany