Przetargi

Odpowiedzi na pytania nr 3 Wykonawców dla przetargu Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Pyt. 1.

W przedmiarze „Przyłącze wody” uwzględniono: wodomierz dn 50, zawór antyskażeniowy typ BA oraz filtr. Zawór powtarza się w przedmiarze na instalację wody. W opisie podano  średnice wodomierza dn 32. Proszę określić, w którym kosztorysie i jaką średnicę armatury zastosować?

Odp. 1

Uwzględnić wodomierz DN 50 zawór typ BA oraz filtr w przedmiarze „Przyłącza wody”. Opis błędny.

 

Pyt. 2.

W przedmiarze na: „Instalację wody” brak pozycji na:

- Zawory przy bateriach

- Dodatki za podejścia dopływowe do urządzeń

- Próba szczelności instalacji.

Czy dopisać brakujące pozycje?

Odp. 2

Należy doliczyć: zawory przy bateriach, dodatki za podejścia dopływowe do urządzeń i próby szczelności instalacji.

 

Pyt. 3.

Czy podane pozycje KNR są wiążące, czy można je zmienić?

Odp. 3

Podane pozycje KNR nie są wiążące.

Pyt. 4.

W przedmiarze na: „Przyłącze wody” brak pozycji na rurę PE dn 50-8,5m. Czy dopisać brakującą pozycję?

Odp. 4

W kosztorysie „przyłącze wody” doliczyć rurę PE dn 50 o dł 8,5 m.

 

Pyt. 5.

Zawór antyskażeniowy podany w przedmiarze na: „Przyłącze wody” występuje również w przedmiarze na: „Instalacje wody”. Dodatkowo typ BA4760 dostępny jest od dn 65mm, w przedmiarze podano dn 50 natomiast w projekcie jest dn32. Jaki typ i jaka średnicę zastosować? W którym kosztorysie ująć ten materiał?

Odp. 5

Wg informacji producentów dostępne są zawory antyskażeniowe dn50. Przy braku możliwości zakupu zastosować najmniejszą dostępną średnicę, czyli dn65 mm – w kosztorysie „przyłącze wody”

 

Pyt. 6.

Czy w instalacji kanalizacji sanitarnej wymagana jest kanalizacja niskoszumowa? Czy materiały te zastosować na całości instalacji, czy tylko w kanałach prowadzonych w posadzce?

Odp. 6

W projekcie nie jest wymagana instalacja niskoszumowa.

 

Pyt. 7.

W przedmiarze na: „ Instalacje kanalizacji sanitarnej” występują dwie pozycje dotycz ące rur wywiewnych: żeliwne- 3 szt., oraz stalowe-3szt. Na załączonym rozwinięciu instalacji widoczne są dwie rury wywiewne. Ile rur oraz jaki materiał zastosować?

Odp. 7

Zastosować 2 rury wywiewne żeliwne

 

Pyt. 8.

Jakie wycenić miski ustępowe? Kompakty czy wiszące na stelażach? Jeśli na stelażach proszę o dopisanie pozycji dotyczącej stelaży.

Odp. 8

Przewidziano kompakty

Pyt. 9.

W przedmiarze na: „Instalację wody” jak również na: „Instalację centralnego ogrzewania” pojawia się podgrzewacz 500 dm3. Jaki tym i w którym kosztorysie ująć materiał uniknąć powtórzeń.

Odp. 9

Dowolny typ podgrzewacza o parametrach jak w projekcie. Stosować tylko 1 raz w kosztorysie „Instalacje wody”

 

Pyt. 10.

W projekcie instalacji kanalizacji sanitarnej na rozwinięciu widoczna jest pompownia kompaktowa. Jakiego typu i jakiego producenta urządzenie zastosować?

Odp. 10

W projekcie podano wydajność pompowni. Typu, a tym bardziej producenta nie podaje się.

 

Pyt. 11.

W przedmiarze na:” Instalację kanalizacji sanitarnej” występuje 5 wpustów. W projekcie widocznych jest 6. Ile ująć do wyceny?

Odp. 11

Wycenić 6 wpustów.

 

Pyt.12.

Czy występują łazienki dla niepełnosprawnych? Proszę wprowadzić oddzielne pozycje kosztorysowe dotyczące ich wyposażenia.

Odp. 12

Występują łazienki dla niepełnosprawnych. Wyposażenie jest ujęte w przedmiarze

Pyt. 13.

W przedmiarze na: „Instalację kanalizacji sanitarnej” występują pozycje na:

- poz. 9- „Zlewozmywaki żeliwne, z blachy stalowej lub z tworzyw sztucznych- 2 szt. W projekcie widoczny jest jeden zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem. Ile i z jakiego materiału zlewozmywaki zastosować?

- poz. 19 „zmywaki z płuczka ciśnieniową”. Co kosztorysant miał na myśli? Brak w projekcie.

Odp. 13

Wycenić 1 zlewozmywak stalowy.

 

Pyt.14.

W przedmiarze na: „Instalację kanalizacji sanitarnej” jest 20 umywalek, w projekcie jest 21. Ile wycienić?

Odp. 14

Wycenić łącznie 21 umywalek.

Pyt. 15.

Proszę określić producenta zaworu napowietrzającego pływakowego dn 100.

Odp. 15

Zamawiający nie może narzucać producentów materiałów i urządzeń.

 

Pyt. 16.

W przedmiarze na: „Przyłącze kanalizacji sanitarnej” brakuje:

-Rura PCV dn 160  -19m

-Rura PCV dn 110  -5,5 m

Czy dopisać brakujące ilości?

Odp. 16

Doliczyć brakujące rury: PCV 160 - 19,0 m, PCV dn 110 - 5,5 m.

 

Pyt. 17.

Proszę o podanie typu oraz producenta przydomowej oczyszczalni ścieków.

Odp. 17

Zamawiający nie może narzucać producentów materiałów i urządzeń.

 

Pyt.18.

Na profilu przyłącza kanalizacji sanitarnej widoczne odpowietrzenie dn 100 drenażu. Brak w przedmiarze.

Odp. 18

Doliczyć odpowietrzenie dn 100 drenażu.

 

Pyt. 19

Co kosztorysant miał na myśli umieszczając w przedmiarze na: „Przyłącze kanalizacji sanitarnej” poz. Nr 15: „Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionkowych i PCV śr. 200mm- wpust uszczelniony sznurem i pakiem ze smołą”. Na profilu nie widać wpusty. Czy chodzi o odpowietrzenie dn 100 drenażu?

Odp. 19

Wycenić podane rury.

 

Pyt.20.

Proszę o podanie typu Separatora powietrza dn 40mm w instalacji grzewczej.

Odp. 20

Zastosować dowolny typ separatora o podanych parametrach.

 

Pyt.21.

W przedmiarze na:” Instalację centralnego ogrzewania” jest pozycja na: zawór termostatyczny do regulacji c.o.. Czy kosztorysantowi chodziło o głowice? Zawory występują przy grzejniku, wskazuje na to tym V.

Odp. 21

Chodzi o głowice.

 

Pyt. 22.

Proszę o podanie wysokości komina stalowego. Dodatkowo w przedmiarze podano komin stalowy podwójny o śr. 300, na rysunku widać że jest wkład kominowy o śr. 150. Proszę sprecyzować. Zła podstawa wyceny.

Odp. 22

Wycenić wkład kominowy ze stali nierdzewnej fi 150. Podstawę wyceny dobrać samemu. Podane pozycje są jedynie pomocnicze, a nie obowiązujące.

Pyt. 23.

Proszę o podanie typ filtru oleju.

Odp. 23

Zastosować dowolny filtr oleju.

 

Pyt. 24.

Proszę o podanie typów pomp c.o., c.w.u. oraz cyrkulacyjnej.

Odp. 24

Zastosować dowolne typy pomp o podanych parametrach.

 

Pyt. 25.

 Jaka jest ilość wentylatorów? W przedmiarze występuje 9 szt. W projekcie są: 4 szt. , dn 100 i 1 szt., dn150. Zła pozycja wyceny.

Odp. 25

Wycenić tak jak w projekcie: 4 szt dn 100 i 1 szt dn 150.

 

Pyt. 26.

Proszę podać typ zaworu mieszającego: poz. 61 „Instalacja centralnego ogrzewania”.

Odp. 26

Zawór mieszający dowolnego typu

Pyt. 27.

Proszę podać typ magnetoodmulacza, dodatkowo zła pozycja wyceny.

Odp. 27

Magnetoodmulacz dowolnego typu.

Pyt. 28.

Jaki ma być typ rozdzielacza w kotłowni? Zła pozycja wyceny.

Odp. 28

Rozdzielacz w kotłowni dowolnego typu.

Pyt. 29.

W przedmiarze na: „Instalacje centralnego ogrzewania” brak pozycji na termometry i manometry. Proszę uzupełnić.

Odp. 29

Doliczyć brakujące manometry i termometry o ile w zestawie producenta nie są w komplecie. W przedmiarze założono, że elementy te są w komplecie z innymi urządzeniami kotłowni.

 

Pyt. 30.

Jaki zastosować typ zaworu bezpieczeństwa SYR? W przedmiarze dn 20 natomiast w projekcie dn 25. Proszę skorygować.

Odp. 30

Zawór bezpieczeństwa SYR dowolnego typu dn 25.

Pyt. 31.

Brak typu naczynia wzbiorczego. Proszę uzupełnić

Odp. 31

Naczynie wzbiorcze dowolnego typu.

Pyt.32.

Zła podstawa wyceny. Poz.1 „Instalacje centralnego ogrzewania”- rury przyłączne do grzejników wzięte z poz., na rury Cu, natomiast w opisie są stalowe a w projekcie pex. Proszę określić i wprowadzić zmianę.

Odp. 32

Podstawy wyceny nie są obowiązujące.

 

Pyt.33.

POz.1,2,3,4,5 „Instalacje centralnego ogrzewania” zła podstawa wyceny. Są pozycje na Cu a powinny być na pex.

Odp. 33

Podstawy wyceny nie są obowiązujące.

 

Pyt.34.

Ile razy płukać instalację c.o.?Raz czy dwa?

Odp. 34

Dwa razy.

 

Pyt.35.

Poz. 18 „Instalacje centralnego ogrzewania”. Zła podstawa wyceny.

Odp. 35

Podstawy wyceny nie są obowiązujące.

 

Pyt. 36.

Rozbieżność między ilością rur montowanych, rur na próbie a rur na płukaniu w „Instalacji centralnego ogrzewania”. Proszę określić odpowiednie ilości.

Odp. 36

Do wyceny proszę przyjąć ilość rur montowanych.

 

Pyt. 37.

Zawór szybkozamykający dn 20. Zła podstawa wyceny.

Odp. 37

Podstawy wyceny nie są obowiązujące.

 

Pyt. 38.

Fundament pod kocioł. Zła podstawa wyceny. Wykorzystano pozycje obliczającą wykorzystanie stali, brak informacji na temat betonu itp. Proszę określić wymiary fundamentu oraz odpowiednia pozycje kosztorysową.

Odp. 38

Podstawa wyceny nie jest obowiązująca. Wymiar fundamentu okresla dokładnie DTR przyjętego kotła, jednak do wyceny proszę przyjąć wymiary: 1,6x1,2x0,3 m t.j. 0,576 m3 betonu C16/20, zbrojonego 2 siatkami prętów 12 mm co 20x20 cm t.j 35 kg.

 

Pyt. 39.

Poz. 48. „Instalacje centralnego ogrzewania:. Z przedmiaru wynika, że mają być rury miedziane 10*0,8 lub 10*1, w projekcie jest 8*1. Proszę określić odpowiednie wymiary.

Odp. 39

Przyjąć rury jak w projekcie 8x1.

Pyt. 40.

Proszę o podanie typu i producenta kotła.

Odp. 40

Zamawiający nie może narzucać producentów materiałów i urządzeń. Typ dobrać na podstawie podanych parametrów technicznych.

 

Pyt.41.

Poz. 51 „Instalacje centralnego ogrzewania”. Podano 2 zbiorniki oleju o poj. 500 dm3 natomiast w projekcie napisano 2 zbiorniki o poj. 1000dm3. Proszę sprecyzować.

Odp. 41

Przyjąć jak w projekcie 2x1000 l.

 

Pyt.42.

Poz.52,53,54,55 „Instalacje centralnego ogrzewania”. Złe ilości izolacji. Proszę o podanie jaka grubość izolacji dla jakiej średnicy.

Odp. 42

Przyjąć grubość 50 mm izolacji dla każdej rury.

 

Pyt.43.

Poz. 61 „Instalacje centralnego ogrzewania”. Proszę podać typ zaworu.

Odp. 43

Zawór dowolnego typu.

Pyt.44.

Poz.61 „Instalacje centralnego ogrzewania”. Nie ma Flamco 801. Jakie zabezpieczenie stanu wody zastosować?

Odp. 44

Przy braku podanych urządzeń zastosować dowolny typ dostępny na rynku, spełniający parametry podanego urządzenia.

 

Pyt. 45.

Poz.64,65. „Instalacje centralnego ogrzewania”. Zła podstawa wyceny.

Odp. 45

Podstawy wyceny nie są obowiązujące.

 

Pyt.46.

Pompy. Zła pozycja wyceny. Zaprojektowano kołnierzowe, w przedmiarze brak kołnierzy.

Odp. 46

Wycenić jak w projekcie pompy kołnierzowe. Podstawy wyceny nie są obowiązujące.

 

Pyt.47.

Rozbieżność między ilością grzejników a ilością zaworów grzejnikowych.

Odp. 47

Policzyć liczbę zaworów równą liczbie grzejników.

 

Pyt.48.

Brak 2 grzejników.

Odp. 48

Doliczyć brakujące 2 grzejniki zgodnie z projektem.

 

Pyt.49.

Brak w przedmiarze na: „Instalacje centralnego ogrzewania”- Filtry siatkowe o śr. nominalnej 40mm dla ciśnień 1.6MPa.

Odp. 49

Doliczyć filtry siatkowe o średnicy 40 mm dla ciśnień 1,5 MPa.

 

Pyt.50.

Brak w przedmiarze na: „Instalacje centralnego ogrzewania:- Zamknięcie wlewu paliwa.

Odp. 50

Doliczyć zamknięcie wlewu paliwa o ile nie jest w komplecie z innym wyposażeniem.

 

Pyt.51.

Brak w przedmiarze próby szczelności dla poz.58 „Instalacje centralnego ogrzewania”.

Odp. 51

Doliczyć 1 próbę szczelności instalacji c.o.

 

Pyt.52.

Brak w przedmiarze „Instalacja centralnego ogrzewania:- kratek wentylacyjnych prostokątnych- 13 szt.

Odp. 52

Doliczyć 13 kratek wentylacyjnych 14x20 cm.

 

Pyt. 53.

Brak w przedmiarze „Instalacja centralnego ogrzewania”- rurociągów w kotłowni.

Odp. 53

Doliczyć brakujące rurociągi w kotłowni zgodnie z projektem.

 

Pyt.54.

Brak w przedmiarze „Instalacja centralnego ogrzewania”- Uruchomienie kotłowni.

Odp. 54

Doliczyć rozruch kotłowni.

 

Pyt.55.

Brak w dokumentacji rys. instalacji  wody( rzuty i rozwinięcie).

Odp. 55

Instalacja wody i p.poz. została umieszczona na stronie internetowej Zamawijacego.

Pyt.56.

Brak w przedmiarze” Instalacja wody”- podejść do WC i pisuarów.

Odp. 56

Doliczyć podejścia do wc i pisuarów.

 

Pyt.57.

W przedmiarze : Instalacje wody” uwzględniono za mało podejść do baterii.

Odp. 57

Doliczyć brakujące podejścia do baterii.

 

Pyt.58.

W przedmiarze „Instalacja wody” rozbieżności między ilością metrów rur a próbami.

Odp. 58

W pozycji próby zastosować ilości rur jak w przedmiarze ich wykonania.

 

Pyt.59.

W przedmiarze „Instalacja wody” uwzględniono 1 płukanie instalacji, powinny być dwa? Ile przyjąć do wyceny?

Odp. 59

Dwa razy, chyba, że wyniki badań wody będą negatywne.

 

Pyt.60.

Poz.14. „Instalacja wody”- zła podstawa wyceny. Proszę zmienić.

Odp. 60

Podstawy wyceny nie są obowiązujące.

 

Pyt. 61.

Poz. 25. „Instalacja wody”- Proszę o podanie typu pompy.

Odp. 61

Proszę zastosować dowolny typ pompy o podanych parametrach.

Pyt.62.

Poz.27. „Instalacja wody”- zły obmiar.

Odp. 62

Decyduje dokumentacja. Jeżeli obmiar jest zły należy zastosować zgodny z dokumentacją.

Uwaga!

Nowe pozycje kosztorysowe, które będą wynikiem odpowiedzi na pytania należy umieścic w dodatkowym kosztorysie "Odpowiedzi na pytania do przetagu - instalacje i przyłącza".  Jeżeli z odpowiedzi wynika tylko korekta istniejącej pozycji - dokonac jej w pozycji istniejacej. Nie zmieniać natomiast wyliczenia pozycji instalacyjnych w kosztorysach dotyczących poszczególnych pomieszczen finansowanych z Programu Odnowy Wsi.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 października 2009 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 2299
14 października 2009 09:49 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
14 października 2009 09:44 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany