Przetargi

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański - budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz - Owidz - Barchnowy

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA  nr  GPK/135293/6050/08/09

 

na  wykonanie robót budowlanych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański - budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz - Owidz - Barchnowy "

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

1. Zamawiający rozstrzygnął  przetarg na podstawie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163.

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

cena

Ilość przyznanych p-któw ogółem

     1.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN" w Dywitach Sp. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 23

11-001 Dywity

9 553 565,53

40,23

3.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL"

Spółka z o.o.

Ul. Angowicka 47

89-600 Chojnice

5 297 451,24

72,55

4.

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji    „DAK-BUD" Ltd Spółka z o.o.,

 ul. Kościuszki 108

83-200 Starogard Gdański

„ELTOR" S.A.

Ul. 30 stycznia 50

83-110 Tczew

4 309 391,46

89,18

7.

Dekpol Sp. z o.o.

Ul. Gajowa 31

83-251 Pinczyn

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska

Ul. Obrońców Wybrzeża 4/18

83-000 Pruszcz Gd.

3 843 215,09

100

 

 

Równocześnie Zamawiający odrzucił ofertę nr 2,5 i 6.

Uzasadnienia:

Oferta nr 2

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust.1. pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dokonał poprawek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust. 2 w ofercie Wykonawcy, gdyż ich poprawienie spowoduje istotną zmianę w treści oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Błędy dotyczą następujących pozycji kosztorysowych: cześć  elektryczna, przepompownia P 5 - pozycja kosztorysowa Nr 1,2,3,4.9,11,12,13,14,20,21,22,24, część elektryczna przepompownia P 7 - pozycja kosztorysowa Nr 8, część elektryczna przepompownia P 8 - pozycja kosztorysowa Nr 8,13,14,15,16,17,19,21.

 

Oferta nr 5

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust.1. pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dokonał poprawek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust. 2 w ofercie Wykonawcy, gdyż ich poprawienie spowoduje istotną zmianę w treści oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Błędy dotyczą następujących pozycji kosztorysowych: sieć zadanie 1 - pozycja kosztorysowa 32, 61, sieć zadanie 4 - pozycja kosztorysowa Nr 384, sieć zadanie 10 - brak pozycji kosztorysowej Nr 999 z przedmiaru robót, sieć zadanie 16 - pozycja kosztorysowa Nr 1407.

 

Oferta nr 6

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust.1. pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dokonał poprawek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust. 2 w ofercie Wykonawcy, gdyż ich poprawienie spowoduje istotną zmianę w treści oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Błędy dotyczą następujących pozycji kosztorysowych: kanał KS 2- pozycja kosztorysowa Nr 341, kanał KS 3.4.1 - pozycja kosztorysowa Nr 331, kanał KS 15 - pozycja kosztorysowa Nr 1229, kanał KS 16.3 - pozycja kosztorysowa Nr 1467, przepompownia P 16 - pozycja kosztorysowa Nr 1536, 1537, Przepompownia P 7 - pozycja kosztorysowa Nr 13.

 

Zamawiający  wybrał ofertę Wykonawcy Nr 7 złożoną przez Dekpol Sp. z o.o., Ul. Gajowa 31,83-251 Pinczyn, B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, Ul. Obrońców Wybrzeża 4/18,83-000 Pruszcz Gd.. Oferta Nr 7 została wybrana jako najkorzystniejsza i spełniająca wymagania SIWZ.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.10.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Forc-Cherek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2009 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 2466
13 października 2009 09:48 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany