Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 41817-2009 na wykonanie zadania „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Kokoszkowy i Janin w gminie Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm.

 

Dla zadania nr 1: „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kokoszkowy” Zamawiający wybrał ofertę nr 1  złożoną przez:

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

Ul. Leśna Góra 25/22

80-281 Gdańsk

Oferta nr 1 została wybrana dla zadania nr 1 jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Dla zadania nr 2: „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Janin” Zamawiający wybrał ofertę nr 2  złożoną przez:

Biuro Projektów Sanitarnych

Mgr inż. Łukasz Pruszak

Ul. Grunwaldzka 26

83-200 Starogard Gdański

Oferta nr 2 została wybrana dla zadania nr 2 jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Pozostałe oferty zostały złożone przez firmy:

Oferta nr 3 :  Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT

                      Ul. Barczewskiego 22

                      11-001 Dywity

Oferta nr 4 :  EKO VERBUM sp. z o.o.

                           ul. Domaniewska 47

                      02-672 Warszawa

 

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych p-któw ogółem

ZADANIE NR 1

1

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno Ściekowej „EKO-WOD”

100

100

2

Biuro Projektów Sanitarnych

mgr inż. Łukasz Pruszak

99,12

99,12

3

Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT

38,13

38,13

4

EKO VERBUM sp. z o.o.

28,89

28,89

ZADANIE NR 2

1

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno Ściekowej „EKO-WOD”

83,81

83,81

2

Biuro Projektów Sanitarnych

mgr inż. Łukasz Pruszak

100

100

3

Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT

51,12

51,12

4

EKO VERBUM sp. z o.o.

27,18

27,18

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2009 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 2896
20 marca 2009 08:46 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany