Przetargi

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na sporzadzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

                                                                                                                 Starogard Gdański, 2009.02.26.

 

 

 

 OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

 

 

Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że zostało zakończone postępowanie na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz.1655 ze zmianami).

 

Na wykonanie zamówienia wybrano ofertę:           

Konsorcjum: INPLUS Sp. z o.o.

                       10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E/216

                 i     BDK-INPLUS Sp. z o.o.

                       10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E/225

 

za cenę :    54.900,- zł brutto

 

Złożone oferty wraz z punktacją (w kryterium 100% - cena)

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy


Cena brutto

w zł

punktacja

 

 

1

Konsorcjum :

INPLUS Sp. z o.o.

10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E/216

i  BDK-INPLUS Sp. z o.o.

10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E/225

 

54.900,-

 

100

 

2

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

03-728 Warszawa, ul. Targowa 45

 

146.400,-

 

37,5

 

3

DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.

80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 4

 

244.000,-

 

22,5

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.02.2009r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lucyna Probe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2009 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3518
26 lutego 2009 15:22 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany