Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 231192-2008 na wykonanie zadania „Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163

 

Zamawiający odrzuca ofertę 1 wykonawcy:

 

Ofertę nr 1 złożoną przez:

     Zakład Instalacyjno-Budowlany „SAN-BUD”

ul. Rolna 30

64-800 Chodzież

Uzasadnienie faktyczne: W ofercie brak załącznika nr 5 „Informacja o podwykonawcach”, który był wymagany zgodnie z p-ktem 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Podstawa prawna: art. 89 pkt. 1 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163

 

Zamawiający wybrał ofertę nr 2  złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „MONTECH” sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna

Oferta nr 2 została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

Pozostałe oferty zostały złożone przez firmy:

Oferta nr 3 :  Spółdzielnia Pracy „ELEKTRA”

                           ul. Wąska 8, 81-659 Gdynia-Witomino

Oferta nr 4 :  EKOL-UNICON sp. z o.o.

                           ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych p-któw ogółem

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „MONTECH” sp. z o.o.

100

100

3

Spółdzielnia Pracy „ELEKTRA”

67,13

67,13

4

EKOL-UNICON sp. z o.o.

98,23

98,23

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2008 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3641
06 listopada 2008 08:52 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany