Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie - Budowa odcinka ulicy Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach

 

Gmina Starogard Gdański

Urząd  Gminy                 

                                          w Starogardzie Gdańskim

                                               ul. Sikorskiego 9

                                            83-200 Starogard Gd

 

 tel:  centrala (058) 562 50 67                                    fax:(058) 562 46 41                          

www.starogardgd.ug.pl                                         e-mail:  starogardgd@ug.pl     

                                     

                                                                                                Starogard Gdański, 2008.10.23

wg. rozdzielnika:

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA nr 227444-2008

 

na  wykonanie zadania „Budowa odcinka ulicy Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach”

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163

 

Zamawiający wybrał ofertę nr 3  złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Melioracyjnych EKOBUD - Sarogard

ul. Traugutta 56, 80-200 Starogard Gdański

 

Oferta nr 3 została wybrana jako najkorzystniejsza, odpowiadająca wymogom SIWZ .

 

Punktacja przyznana złożonym ofercie:

 

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych p-któw ogółem

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

ul. Pomorska 26a

 83-200 Starogard  Gdański

88,07

88,07

2.

DEKPOL

ul. Gajowa 31

83-251 Pinczyn

87,65

87,65

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych EKOBUD - Starogard

ul. Traugutta 56

 80-200 Starogard Gdański

 

100

100

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2008 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3967
28 października 2008 08:25 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany