Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociagowej w Janinie"

GKI.7013.6.29.2017/WO                                                                                         Starogard Gdański, 2017-11-14 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr   GKI.7013.6.29.2017

                                   

na  wykonanie zadania pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie ”

  

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego              (Ogłoszenie nr 594542-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. )

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami.

Zamawiający wybrał ofertę nr 3

„ INSTAL ” Hurt - Detal , Andrzej Landowski, Wybudowanie 45/1, 83-240 Lubichowo

  Cena oferty brutto : 129600,00 zł ,  termin gwarancji 48m-cy.

Oferta nr 3 została wybrana jako najkorzystniejsza , otrzymując najwyższą liczbę punktów, tj. 100pkt..

Zamawiający wykluczył z postępowania jednego wykonawcę:

Nie dotyczy

Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez:

Nie dotyczy

Punktacja przyznana złożonym ofertom :

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

 

C

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium okres gwarancji i rękojmi

G

 

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium termin wykonania

T

Łączna ilość punktów

 

 

C+G+T

 

1

 

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki, ul. Starowiejska 1, 83-240 Liniewo

34,36

10

 

 

30

 

 

74,36

 

2

 

„ HYDRO - SERWIS ” Stanisław Mielewczyk, ul. Słupska 45, 83-340 Sierakowice

35,12

10

 

 

20

 

 

65,12

 

3

„ INSTAL ” Hurt - Detal , Andrzej Landowski, Wybudowanie 45/1, 83-240 Lubichowo

60

10

 

 

30

 

 

 

100

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta   zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2017r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2017 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 783
14 listopada 2017 13:32 (Dariusz Szczubełek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2017 13:31 (Dariusz Szczubełek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany