Przetargi

publiczny nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę gruntów w Rokocinie

Starogard Gdański 31.10.2013 r. 


 Wójt Gminy Starogard Gdański

ogłasza  publiczny  nieograniczony ustny przetarg

 

na dzierżawę gruntów niezabudowanych będących własnością Gminy Starogard Gdański położonych we wsi Rokocin działka  nr  88/17 o pow. całkowitej 7,7769  ha zapisana w Księdze Wieczystej 31094.

 

Cena wywoławcza wynosi 19,44 q żyta,  co w br.  stanowi kwotę  1.263,60 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt trzy złote 60 /100  ).  Przedmiotem dzierżawy jest część działki o pow. 4,8927 ha, przeznaczonej pod teren upraw rolnych.  Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 15.11.2013 r. do 14.11.2016 r.

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starogard.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Starogard Gdański najpóźniej w dniu 12.11.2013 r. do godz.1300.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet  czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pokój 27 lub telefonicznie 58/56 250 67 w. 59

                                                                              

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2013
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Słomińska Anna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2013 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Słomińska
Ilość wyświetleń: 1664
31 października 2013 13:51 (Anna Słomińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany