Przetargi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach

                                                                                                 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe Usługi  dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                                                                  

                                                                                                              Starogard Gdański, 2011.12.05

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA   GKI.286853.2011.

 

na  wykonanie zadania -  „Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach”

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Zamawiający rozstrzygnął  przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 113 poz. 759.

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych

 p-któw ogółem część I zamówienia

Ilość przyznanych

 p-któw ogółem część II zamówienia

1.

 GAZOMONTAŻ S.A.

 ul. Powstańców 2 c, 05-091 Ząbki

 

40,70

 

47,24

2.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. ALFA, ul. Toruńska 300,

85-880 Bydgoszcz

 

52,57

 

55,23

3.

 EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13,

75-846 Koszalin

 

49,23

 

44,20

4.

Usługowy Zakład Robót Ziemnych, Leszek Warczak,

ul. Wiosenna 14, 83-200 Starogard Gd.

 

 

60,72

 

  ---

5.

Przedsiębiorstwo Gramowscy, ATA – TECHNIK Sp. J. Osiedle Czechowe 31,

64-840 Budzyń

 

 

45,77

 

45,48

6.

ZUK Sp. z o.o., GLINCZ, ul. Akacjowa 24,

83-330 Żukowo,

 

100

 

75,62

7.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Stanisław „Półwysep” Gruba i Kazimierz Okrój, S.J.

 ul. Wejherowska 42, 84-240 Reda

 

 

73,61

 

72,01

8.

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji DAk-BUD, Ltd. Sp. z o.o., ul. Kościuszki 108,

83-200 Starogard   Gdański

 

 

83,53

 

73,59

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane, SKIBIŃSKI,

Mieczysław Skibiński,

 

 

69,60

 

73,68

10.

Firma Ogólnobudowlana BOMAG, Wdecki Młyn,

83-240 Lubichowo

 

68,33

 

----

11.

Konsorcjum Firm - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26 A, 83-200 Starogard Gdański,

Instalacje Sanitarne, Krzysztof Łasicki, ul. Ceynowy 13 a,

89-604 Chojnice 

 

 

71,01

 

71,88

12.

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki,

ul. Starowiejska 1, 83-420 Liniewo,

 

 

95,87

 

100

13.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Budownictwa, ALFA Sp. z o.o., ul. Zwirowa 4, 82-500 Kwidzyń

 

 

56,82

 

---

14.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska, EKOMEL Sp. z o.o., ul Angowicka 47,

89-600 Chojnice

 

 

98,52

 

85,22

15.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN Grzenkowicz, Sp. z o.o.

ul. Chmieleńska 17,   83-300 Kartuzy

   

 

70,67

 

78,65

16.

Konsorcjum Firm - MOTA – ENGIL CCNTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, ELTOR S.A., ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

 

96,78

 

84,65

 

2. Zamawiający na wykonanie:

-  części I zadania – budowa wodociągu i kanalizacji w Kokoszkowach  wybrał ofertę Wykonawcy nr 6 złożoną przez:

ZUK Sp. z o.o., GLINCZ, ul. Akacjowa 24,

83-330 Żukowo,

- części II zadania – budowa kanalizacji w Kolinczu i Rywałdzie wybrał ofertę Wykonawcy nr  nr 12 złożoną przez:

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki,

ul. Starowiejska 1, 83-420 Liniewo

 

3. Zamawiający w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert -  może zawrzeć umowę z wyłonionymi w trakcie postępowania Wykonawcami

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.12.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Szopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2011 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Hołowińska
Ilość wyświetleń: 1739
05 grudnia 2011 09:59 (Beata Hołowińska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany