Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w ramach projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd."

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na usługę w zakresie opieki dziennej nad dziećmi

związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Starogard Gdański działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 301753 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 na usługę w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związaną z realizacją projektu „Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd”, dokonano wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone wykonanie zamówienia.

 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Przedmiotem zamówienia jest  usługa opieki dziennej nad dziećmi – opieka nad dziećmi w wieku 3-5 lat oraz świadczenie pomocy prowadzącemu zajęcia w ZWP w ramach projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.”

Zajęcia w ramach realizacji projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” prowadzone są w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Dąbrówce – Świetlica Wiejska, 83-212 Bobowo.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

7

Marek Szczepański

Krąg 4

83-200 Starogard Gdański

100

4

Paulina Gwizdała

Sumin 40

83-200 Starogard Gdański

98

2

Ewa Mazur – Tolla

Ul. Orzeszkowej 7/2

83-200 Starogard Gdański

93

3

Magdalena Mikołajska

Pączewo 70A

83-220 Skórcz

93

11

Paulina Czapiewska

Ul. Hermanowska 2

Dąbrówka, 83-212 Bobowo

78

8

Mariola Kelpin

Ul. Szczęśliwa 10

83-220 Skórcz

71

5

Justyna Kuchta

Ul. Hermanowska 2

Dąbrówka, 83-212 Bobowo

66

1

Julianna Ociepa

Zduny 32 D

83-115 Swarożyn

62

9

Marta Bernacka

Ul. Stefańskiego 2B

83-200

Starogard Gdański

58

10

Terapia Dzieci Natalia Ignaciuk – Pakmur

Ul. Krótka 6

83-261 Piece

43

 

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Marek Szczepański, Krąg 4, 83-200 Starogard Gdański

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi – 928,00 zł brutto miesięcznie

(słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 0/100)

Oferta, ta spełnia kryteria oceny określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ocenie komisji przetargowej uzyskała największą liczbę punktów.

  1. 2.     Informacja o wykonawcach wykluczonych i których oferty zostały odrzucone.

 

2.1. Wykluczeni wykonawcy:

Żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu

 

2.2. Oferty odrzucone:

Zamawiający odrzucił ofertę nr 6 złożoną przez:

Karolina Witucka

Ul. Jana Pawła II 44

Lipinki Szlacheckie, 83-211 Jabłowo

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie spełnia warunku określonego w pkt. 8.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który wymaga dysponowania osobą, która posiada wykształcenie średnie z maturą.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

3. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

( art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2011 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 3344
30 listopada 2011 14:11 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
30 listopada 2011 14:11 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany