Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy

 

   ‘’Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego’’

                                                                                                      

          OGŁOSZENIE O   WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY

           w wyniku  postępowaniu przetargowego nr 348047-2010 z 03.12.2010 r.

 

  1. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

osoba do kontaktu – Marian  Firgon,  Maria Michel.

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony na  usługę .

Nazwa zadania:Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard”.

 

  1. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie:

 Oferta  nr3:

„NADZORY-GL” Grzegorz Leszmnan

Ul Reymonta 3

83-200 Starogard Gdański

Uzasadnienie :

Oferta  nr 3 –   uzyskała najwyższą  punktację 100 pkt. w kryterium cena i ogółem.

 

Pozostałe oferty złożyli :

Ofertę  nr 1:

Jarosław  Chabowski Projektowanie, Nadzór, Kierowanie i Doradztwo w Budownictwie

ul. Myśliwska 75 a/1

80-283 Gdańsk

Oferta  nr 1 –   uzyskała   punktację 21 pkt. w kryterium cena i ogółem.

Ofertę  nr 2:

AWF-BUD Biuro Usług Budowlanych

Ul. Kościuszki 7/4

86-300 Grudziądz

Oferta  nr 2 –   uzyskała   punktację 51 pkt. w kryterium cena i ogółem.

 

IV.   Zamawiający nie  wykluczył z postępowania  żadnego z wykonawców ;

V. Zamawiający nie odrzucił   żadnej z  ofert

 

VI. Data wyboru najkorzystniejszej oferty:    2010-12-30

  Jednocześnie zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia  publicznego może zostać zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  na  faks Wykonawcy .    Jednocześnie prosimy o odwrotne  potwierdzenie faxem otrzymania   niniejszego pisma na  f ax  nr  58 562 46 41                                         

lub e-mailem                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                     Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2010r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariann Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2010 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 1549
30 grudnia 2010 14:17 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany