Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego

związanej z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej pomieszczeń Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Starogard Gdański działając w oparciu o art. 92 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia, że:

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 

Centrum Zaopatrzenia Szkół

Ultra – Cezas

Al. 11 Listopada 156

66-400 Gorzów Wlk.

Kwota netto ………………….. 32121,00 PLN
Kwota podatku VAT …………… 6618,04 PLN
Kwota brutto ………………… 38739,04 PLN

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jest poprawna pod względem merytorycznym oraz jest zgodna z SIWZ

Oferta  otrzymała 100 pkt.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

 

2

Centrum Zaopatrzenia Szkół

Ulta – Cezas

Al. 11 Listopada 156

66-400 Gorzów Wlk

 

100

 

1

JT MEBEL Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 45

83-300 Kartuzy

Oferta odrzucona - nie podlegała ocenie

 

 

2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

Odrzuceniu podlegała oferta złożona przez:

 

JT MEBEL Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 45

83-300 Kartuzy

Oferta podlega odrzuceniu z powodu błędnie naliczonej stawki podatku VAT w pozycji 2, 3, 4, 5,  6 tabeli nr 7. Wskazane w SIWZ pod wyżej wymienionymi pozycjami karty pracy dla dzieci przedszkolnych objęte są stawką 0% podatku VAT, podczas gdy ceny zawarte w ofercie zawierały 7% podatek VAT.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania

Nie dotyczy

 

4. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

( art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2010 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 1662
09 grudnia 2010 10:36 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_przetargowego.pdf] do dokumentu.
09 grudnia 2010 10:34 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany