Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę notebooków

INFORMACJA

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia  na dostawę notebooków wraz

               z oprogramowaniem w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 02.12.2010

 

 

Działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

TB KOMPUTER  Bożena Siek

Ul. Nowowiejskiego 24 83-000 Pruszcz Gdański

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie określonego w SIWZ kryterium oceny ofert . Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę tę, która wskazuje najwyższą liczbę uzyskanych punktów (wskazuje najniższą  cenę.)

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że w  przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

Lp.

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Liczba punktów w kryterium Cena 100%

1

PHU BALTA Wojciech Stec

Ul Słowackiego 37k 80-257 Gdańsk

90,832

2

TOPADVERT  A. Czaplicka-Worożyńska

Ul. Genewska 9A  03-963 Warszawa

85,697

3

Axel Computer Sp.z o.o.

Ul. Chodowieckiego 5 80-208 Gdańsk

95,652

4

PPHU AS POMORZANKA Andrzej Szarmach

Ul Prusa 7  83-220 Skórcz

70,372

5

CitySite Marcin Angierski

Ul. Mari Konopnickiej 14 66-210 Zbąszynek

91,329

6

TB KOMPUTER  Bożena Siek

Ul. Nowowiejskiego 24 83-000 Pruszcz Gdański

100

7

MACBIT Grajoszek, Fryszka

Ul Mickiewicza 1 83-200 Starogard Gdański

91,019

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-12-03
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Bieliński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2010 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 1984
03 grudnia 2010 12:58 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany