Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 374882 – 2010     z 19.11.2010 r.

 

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010.

 

Rodzaj przetargu: nieograniczony

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający wybrał:

 

Bank Spółdzielczy

w Starogardzie Gdańskim

ul. Rynek 8

83-200 Starogard Gdański

 

Oferta–BS w Starogardzie Gdańskim uzyskała w jedynym kryterium cena i ogółem – 100 pkt

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94, ust. 2, pkt 1, ppkt a) Ustawy prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1.

 

 

Wójt Gminy Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.12.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Sadowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 07:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Sadowska
Ilość wyświetleń: 1661
01 grudnia 2010 07:51 (Elżbieta Sadowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany