Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY na Budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy

 

   ‘’Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego’’

                                                                                                      

          OGŁOSZENIE O   WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY

           w wyniku  postępowaniu przetargowego nr 293889-2010 z 19.10.2010 r.

 

  1. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

osoba do kontaktu – Marian  Firgon,  Maria Michel.

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:
  2. Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony na  roboty budowlane.

Nazwa zadania  Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard.

 

  1. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie:

 Oferta  nr 2:

Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek

ul. Szkolna 18,  83-224 Borzechowo

Uzasadnienie :

Oferta  nr 4 –   uzyskała najwyższą  punktację 100 pkt. w kryterium cena i ogółem.

 

Pozostałe oferty złożyli :

 

Oferta  nr 1:

Przedsiębiorstwo Usługowe

HYDRO-EKO inż. Mirosław Rożek

ul. G. Zapolskiej 18,  89-600 Chojnice

IV.   Zamawiający nie  wykluczył z postępowania  żadnego z wykonawców ;

V. Zamawiający nie odrzucił   żadnej z  ofert

 

VI. Data wyboru najkorzystniejszej oferty:    2010-11-19

 

  Jednocześnie zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia  publicznego może zostać zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  na  faks Wykonawcy .    Jednocześnie prosimy o odwrotne  potwierdzenie otrzymania   niniejszego pisma na  f ax  nr  58 562 46 41                                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                     Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2010 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 1687
19 listopada 2010 14:31 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany