Przetargi

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty dodatkowe budowa drogi gminnej w Koteżach ul. Sokoła , Sikorki i Piaskowej

                                                                                                                       

          OGŁOSZENIE O   WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY

w wyniku  postępowaniu  zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe

 

I.                   Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

osoba do kontaktu – Marian  Firgon, Maria Michel.

 

II.                Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane;  – roboty dodatkowe  w trybie zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67. ust.1. pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

na 

Nazwa zadania – : Budowa drogi gminnej w Koteżach - ul. Sokoła, Sikorki i Piaskowej”- roboty dodatkowe

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie  przebudowy kolizji 6 kpl. lamp oświetlenia ulicznego z chodnikiem, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 6 szt = 56m, przebudowa 2 węzłów sieci wodociągowej, przełożenie kabla energetycznego z osłonięciem rurą Arota.

 

III.              Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie:

Nazwa i adres Wykonawcy: Konsorcjum firm;

Dekpol Sp. z o.o. mającą siedzibę ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn 

działającą na podstawie wpisu do Rejestru przedsiębiorców KRS 0000 217884 - reprezentowaną przez: Mariusza Tuchlina – Prezesa Zarządu

  i firmą Drogomex Sp. z o.o. mającą siedzibę ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków działającą na podstawie wpisu do Rejestru przedsiębiorców KRS 0000054713 reprezentowaną przez; Arkadiusza Mikulickiego- pełnomocnika

 

                           Cena oferty:

Netto    25 032,00  PLN

 

Brutto –  30 539,16  PLN

a.       Ilość złożonych ofert: 1

 

IV. Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2009-12-17

 

                                                                                                               

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt

                                                                                            Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2009 r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2009 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 2243
17 grudnia 2009 13:31 (Marian Firgon) - Zmiana treści dokumnetu.
17 grudnia 2009 13:28 (Marian Firgon) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany