Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański"

W związku z publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Gmina Starogard Gdański w załączeniu przedkłada Specyfikację Istotnych Watrunków Zamówienia wraz z ałącznikami na realizację zadania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański".

Gmina Starogard Gdański ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na tereni Gminy Starogard Gdański" Gmina Starogard Gdański informuje, że zadania jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu na Wyspie w Kolinczu

Starogard Gdański: Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Na Wyspie w Kolinczu Numer ogłoszenia: 87457 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 23.05.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr RGM.271.7.2013.AS na usługę opieki dziennej nad dziećmi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związaną z realizacją projektu „Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP)Gminie Starogard Gdański.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku z dnia 24 kwietnia 2013 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku z dnia 24 kwietnia 2013 roku Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie otwartego konkursu ofert. Zamawiający wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: Gminny Związek...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę opieki dziennej nad dziećmi związanej z realizacją projektu "Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański"

Usługa w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związana z realizacją projektu Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego ( ZWP ) w Gminie Starogard Gdański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 151620 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013 OGŁOSZENIE...

Pytania wykonawcy i odpowiedzi Zamawijącego_1 do przetargu na Budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu "Na Wyspie" w Kolinczu"

Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 130708 z dnia 04.04.2013 na Budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu "Na Wyspie" w Kolinczu, na które Zamawiający udziela odpowiedzi: Pytania Wykonawcy: W projekcie branża elektryczna...

publiczny nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę gruntu

Starogard Gdański 05.04.2013 r. Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza publiczny nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę grunt&oacu

Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia na Budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu Na Wyspie w Kolinczu

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 130708-2013 z dnia 2013-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starogard Gdański Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego : Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Na Wyspie w Kolinczu w zakresie: a)budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz...

Zatrzymaj banner przewijany