Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmówieniu; Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowości Sumin gm. Starogard Gdański.

Starogard Gdański: Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowości Sumin gm. Starogard Gdański OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański, Jabłówku gm. Bobowo". -roboty dodatkowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu w trybie art. 67 ust.1 pkt. 5b . Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dla zadania pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz gm. Starogard Gd.” - roboty dodatkowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu w trybie art. 67 ust.1 pkt. 5b . Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon,

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie szkolnictwa przedszkolnego zwiazaną z realizacją projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Ginie Starogard Gd"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę w zakresie szkolnictwa przedszkolnego związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Ogłoszenie wyników postępowania poza ustwą PZP na wybór wykonawcy "Planu prawno-ekonomiczno-finansowego na funkcjonowanie Grodziska Średniowiecznego w miejscowości Owidz"

Wyniki postępowania na opracowanie planu prawno-ekonomiczno-finansowego (biznes plan z elementami analizy prawnej – zgodnie ze szczegółowym opisem) na funkcjonowanie Grodziska Średniowiecznego w miejscowości Owidz (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 grudnia 2007r.), z uwzględnieniem art. 4 pkt 8...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe dla zadania "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zb. retencyjnym w Barchnowy"

Starogard Gdański: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Budowa Stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w Barchnowy. Numer ogłoszenia w BZP: 158494 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrówce."

Starogard Gdański: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrówce. Numer ogłoszenia: 157732 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 114534 z dnia 16.05.2011r pn. ,,Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 114534 z dnia 16.05.2011r pn. ,,Przeprowadzenie analizy wdrażania strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański wraz z jej aktualizacją” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/5

Zatrzymaj banner przewijany