Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprostowanie - Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań:Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Rywałd, Klonówka, Janin na terenie gminy Starogard Gdański

W dniu 06.07.2010 r. ukazało się ogłoszenie o wyniku postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Rywałd, Klonówka , Kokoszkowy, Janin na terenie gminy Starogard Gdński. Treść ogłos

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane :Termomodernizacja budynków szkolnych- Rywałd- Jabłowo

Starogard Gdański: Termomodernizacja budynków szkolnych-Rywałd-Jabłowo Numer ogłoszenia: 195680 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia...

Wymiana stolarki drzwiowej w budynku socjalnym w Jabłowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Odpowiedzi na pytania nr 1 do przetargu: Opracowanie wielobranzowego projektu przebudowy budynku wielorodzinnego ze zmianą jedo funkcji z mieszkaniowej na siedzibę urzędu gminy Starogard Gd.

Zamawiający informuje, że w dniu 28.06.2010 r. wpłynęły pytania dotyczace w/w postępowania. Pytania wraz z odpowiedziami poniżej: Pytanie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej - siedzibę urzędu gminy

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163945-2010 z dnia 2010-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starogard Gdański Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku mieszkalnego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA : Budowa parkingu, ogrodzenia i oświetlenia terenu przy Zespole Szkół w Kokoszkowach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164205 - 2010 data 23.06.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY

Rozbudowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Kręgu

Numer ogłoszenia w BZP: 168659 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie,...

Zatrzymaj banner przewijany