Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy ogłasza przetarg na: Dowożenie uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2011/2012

Starogard Gdański: Dowożenie uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 211277 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 199700 – 2011 z 14.07.2011 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 203612 – 2011 z 18.07.2011 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011...

Uzupełnienie do przetargu nieograniczonego - rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II , budowa amfiteatru i wieży schodowejz zapleczem sanitarnym

Dotyczy: rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap – II , budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym W uzupełnieniu zamówienia na rekonstrukcję grodziska w Owidzu etap II Gmina Starogard Gdański dołącza następujące dokumenty: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przedmiary...

Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej nad dziećmi związaną z realizacją projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd."

Starogard Gdański: Usługa w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związana z realizacją projektu Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia na portalu...

Ogłoszenie o zmówieniu; Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu, etap II budowa amfiteatru i wieży schodowej z apleczem sanitarnym.

Starogard Gdański: Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap- II, budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: Z

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 199700-2011 z dnia 2011-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starogard Gdański Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następującyc...

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Numer ogłoszenia: 199700 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Zatrzymaj banner przewijany