Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja drogi gminnej Ciecholewy - Boroszewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja budynków szkonych Rywałd-Jabłowo

Starogard Gdański: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja budynków szkolnych Rywałd -Jabłowo Numer ogłoszenia: 211594 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 15.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy - dotyczy przetargu nieograniczonego na rozbudowę remizy ochotniczej straży pożarnej w Kręgu

Dotyczy: ogłoszenia o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Rozbudowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Kręgu”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa remizy ochotniczej straży pożarnej w Kręgu

Dotyczy: ogłoszenia o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Rozbudowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Kręgu”

Zatrzymaj banner przewijany