Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla ujęcia wody w Suminie w zakresie przebudowy pompowni drugiego stopnia w stacji wodociągowej ujęcia wody w Suminie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Koteżach

Starogard Gdański: Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla ujęcia wody w Suminie w zakresie przebudowy pompowni drugiego stopnia w stacji wodociągowej ujęcia wody w Suminie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Koteżach Numer ogłoszenia: 127591 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 28.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 101893 - 2013

Gmina Starogard Gdański informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 101893 - 2013. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr...

Informacja o publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dot. postępowania "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Straogard Gdański"

Gmina Starogard Gdański zawiadamia, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu dzisiejszym zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłosznie anr 2 w związku z postępowaniem na " Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański". W załączeniu...

Zmiana nr 3 załącznika nr 2 do SIWZ w ramach postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Gmina Starogard Gdański zawiadamia, że w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców zmianie uległ zał. nr 2 do SIWZ. W związku z powyższym przedkładamy zmianiony załącznik. Jednocześnie zawiadamiamy o zmianie terminu składania ofert z (08) 11.07.2013r. godz. 10.00 na dzień 17.07.2013r. godz. 10.00.

Odpowiedzi na III pytania Wykonawców do postępowania „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-06-24 Gmina Starogard Gdański informuje, że do dnia dzisiejszego otrzymała przytoczone poniżej pytania od Wykon

Zmiana nr 2 ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Gmina Starogard Gdański zawiadaia, że zmianie uległo po raz drugi ogłoszenie o przetargu na " Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański". W załaczeniu przedkładamy treść ogloszenia.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr RGM.271.18.2013.BSz na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu związaną z realizacją projektu „Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP)Gminie Starogard Gdański.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Informacja o publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dot. postępowania na "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański"

Gmina Starogard Gdański zawiadamia, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu dzisiejszym zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku z postępowaniem na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański". W załączeniu przedkładamy...

Zmiana załącznika nr 2,3 i 7 do SIWZ w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców do postępowania „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Gmina Starogard Gdański zawiadamia, że w zawiązku z odpowiedziami na pytania Wykonawców zmianie uległy zał. 2,3 i 7 do SIWZ. W związku z powyższym w załaczeniu przedkładamy wymienione załączniki.

Odpowiedzi na II pytania Wykonawców do postępowania „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-06-19 Gmina Starogard Gdański informuje, że do dnia dzisiejszego otrzymała przytoczone poniżej pytania od Wykon

Zatrzymaj banner przewijany