Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UZUPEŁNIENIE : Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowościach Rokocin - Koteże - etap II

Dotyczy : Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, umieszczonego dnia 08.08.2011r, pod nr 213561-2011, "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowościach Rokocin - Koteże - Etap II " Uzupełnia się dokumentację projektowanej ścieżki i chodnika w miejscowości Koteże o Plan Sytuacyjno - Wysokościowy .

Pytania i odpowiedzi do przetargu na sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd.

Odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Do zamawiających wpłynęły następujące zapytania:

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu w ramach projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.

Zamówienie nr RGM.271.25.2011.BSz Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związana z realizacją projektu Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę opieki dziennej nad dziećmi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

ogłoszenie przetargu na sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd.

Starogard Gdański: Sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Numer ogłoszenia: 217713 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na "Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II, budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym

Gmina Starogard Gdański informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II, budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym" wpłynęły następujące pytania...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu - etap II , budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200461 - 2011 data 22.07.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. S

SPROSTOWANIE : Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowościach Rokocin - Koteże - etap II

Dotyczy : Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, umieszczonego dnia 08.08.2011r , pod nr 213561-2011, " Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowościach Rokocin - Koteże - etap II " Sprostowanie dotyczy zapisu SIWZ, znajdującego się w Załączniku nr 1. W Formularzu Ofertowym załącznika wykreśla się punkt 9 o brzmieniu: ...

Modernizacja drogi gminnej Sucumin - Piesienica

Starogard Gdański: Modernizacja drogi gminnej Sucumin - Piesienica Numer ogłoszenia: 215875 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowościach Rokocin - Koteże - etap II

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowościach Rokocin - Koteże - etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gd

Zatrzymaj banner przewijany