Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański

Starogard Gdański: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański Numer ogłoszenia w BZP: 202761 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 29.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Budowa parkingu,ogrodzenia i oświetlenia terenu przy Zespole Szkół w Kokoszkowach

Starogard Gdański: Budowa parkingu,ogrodzenia i oświetlenia terenu przy Zespole Szkół w Kokoszkowach Numer ogłoszenia: 223484 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamies

Ogłoszenie o zmówieniu; Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz- Gmina Starogard Gdański.

Starogard Gdański: Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz gm. Starogard Gd.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Starogard Gdański: Budowa drogi gminnej Jabłowo-Koteże stanowiacej obwodnicę miasta Starogard Gdański - roboty dodatkowe Numer ogłoszenia: 196569 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -usługi dodatkowe dla zadania Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego ujęcia wody w Rywałdzie

Starogard Gdański: Wykonanie usług dodatkowych dla zadania :Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego ujęcia wody w Rywałdzie Numer ogłoszenia: 220076 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia

Zatrzymaj banner przewijany