Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa budynku biurowego w Nowej Wsi Rzecznej - IV strefa

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 57385-2009

Podjazd dla niepełnosprwawnych i plac postojowy przy budynku GOPS w Starogardzie Gdańskim

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 56225-2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 41817-2009 na wykonanie zadania „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Kokoszkowy i Janin w gminie Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 38849-2009 na wykonanie zadania „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej, gm. Starogard Gd.

Starogard Gdański: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej gm. Starogard Gd. Numer ogłoszenia: 47642 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009 w BZP OGŁOSZENIE O

Budowa drogi gminnej w Koteżach ul. Sokoła Sikorki i Piaskowej

Budowa drogi gminnej w Koteżach – ul. Sokoła, Sikorki i Piaskowej

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Kokoszkowy i Janin w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1

Zatrzymaj banner przewijany