Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę w zakresie szkolnictwa przedszkolnego związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego ze środków Unii...

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę ośmiorodzinnego budynku socjalnego i budynku gospodarczego w Barchnowach

Dotyczy: przetargu nieograniczonego : Budowa ośmiorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w Barchnowach Pytanie: Poz. 1 –Proszę o określenie czy w ofercie uwzględnić szafki pod umywalki? Odpowiedź: W przedmiarach przyjęte są postumenty porcelanowe. Poz. 2. –

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM nr RGM.271.25.2011.BSz na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard...

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę ośmiorodzinnego budynku socjalnego i budynku gospodarczego w Barchnowach - odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego : Budowa ośmiorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w Barchnowach Pytanie: Poz. 1 – Brak z przedmiarach pozycji malowania tynku na elewacji farbami a w opisie technicznym jest przyjęte. Czy uwzględnić w wycenie, jeśli tak to jaką farbą ?

Pytania i odpowiedzi (II tura) dotyczace przetargu na "Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II, budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym

Starogard Gd. 26.08.2011r. Gmina Starogard Gdański informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II, budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym" wpłynęły...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu - etap II , budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200461 - 2011 data 22.07.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. S

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 211277 – 2011 z 04.08.2011 r. na dowożenie uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2011/2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 211277 – 2011 z 04.08.2011 r. na dowożenie uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2011/2012 Rodzaj przetargu: nieograniczony Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. &ndash

Ogłoszenie o przetargu - Budowa ośmiorodzinnego budynku socjalnego i budynku gospodarczego w Barchnowach

Starogard Gdański: Budowa ośmiorodzinego budynku socjalnego i gospodarczego Barchnowach Numer ogłoszenia: 226543 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Pytanie: Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo zmiany postanowień

Zatrzymaj banner przewijany