Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz - gmina Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197817 - 2010 data 23.07.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZEN

Odpoweidzi na pytania wykonawcy do przetargu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański

Pytanie wykonawcy: Czy zamawiający dopuszcza w miejscu rur PVC Dz = 200 mm i Dz =160 mm klasy N i S (lite) zastoso

zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

Starogard Gdański: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 215307 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

Zatrzymaj banner przewijany