Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej,ul. Rzecznej w Nowej Wsi Rzecznej,gm. Starogard Gdański

Starogard Gdański: Przebudowa drogi gminnej, ul. Rzecznej w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdański. Numer ogłoszenia w BZP: 253127 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie o zmówieniu; Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- etap II budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym.

Starogard Gdański: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II - budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

Sprostowanie do OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY ": „Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowości Sumin gm. Starogard Gdański „.".

Sprostowanie omyłki w opublikowanym na stronie BIP w dniu 24.08.2011r ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowaniu przetargowego nr 191781-2011 z 13.07.2011 r.

Przetarg nieograniczony na usługę pn. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach - Kolincz, Rywałd i Kokoszkowy oraz sieci wodociągowej w miejscowści Kokoszkowy, gm. Starogard Gdański

Starogard Gdański: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Rywałd i Kokoszkowy oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kokoszkowy, gm. Starogard Gdański OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy

Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Rokocin - Koteże - etap II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 213561-2011 i zmianą nr 224315-2011 &nbs

Ogłoszenie o wyborze oferty - Modernizacja drogi gminnej Sucumin - Piesienica

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA GKI. 215875.2011 na wykonanie zadania - „Modernizacja drogi gminnej Sucumin - Piesienica” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieogra

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr RGM.271.25.2011.BSz

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM nr RGM.271.25.2011.BSz na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu - etap II , budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200461 - 2011 data 22.07.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. S

Zatrzymaj banner przewijany