Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o sprostowaniu terminy składania ofert - Przebudowa drogi gminnej, ul. Rzecznej w Nowej Wsi Rzecznej, gm, Starogard Gdański

Numer ogłoszenia: 259595 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 253127 - 2011 data 23.09.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562...

Sprostowanie Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, umieszczonego dnia 19.09.2011r , pod nr 248383-2011, " Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach – Kolincz, Rywałd i Kokoszkowy oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kokoszkowy, Gm. Starogard Gdański oraz Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców

Gmina Starogard Gdański informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach – Kolincz, Rywałd i Kokoszkowy oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kokoszkowy,...

Przetarg nieograniczony na dostawę przenośnych rzutników- projektorów multimedialnych związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

Przetarg nieogrniczony nr RGM.271.35.2011.BS na dostawę przenośnych rzutników- projektorów multimedialnych związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański" Projekt współfinansowany ze środków...

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy w przetargu na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II- budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym"

Gmina Starogard Gdański informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II, budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym" , wpłynęły...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m Dąbrówka gm. Starogard Gd. i Jabłowku gm. Bobowo

Starogard Gdański: Wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia -Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka gm. Starogard Gdański i Jabłówku gm. Bobowo. Numer ogłoszenia w BZP: 306850 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański, Jabłówku gm. Bobowo". roboty dodatkowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu w trybie art. 67 ust.1 pkt. 5b .

Przetarg nieograniczony na zadanie :Budowa chodnika w Linowcu

Starogard Gdański: Budowa chodnika w Linowcu. Numer ogłoszenia w BZP: 305540 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdańs

Sprostowanie: Przetarg nieogrniczony na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

Dotyczy : Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, umieszczonego dnia 23.09.2011r , Numer ogłoszenia na portalu UZP: 253323 - 2011, Przetarg nieogrniczony nr RGM.271.34.2011.BS na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci...

Przetarg nieogrniczony na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

Przetarg nieogrniczony nr RGM.271.34.2011.BS na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Zatrzymaj banner przewijany