Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla zadania "budowa 2 studni na ujęciu w Rywałdzie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 244011-2010 z dnia 07.09.2010r

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania:Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz - gmina Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259601 - 2010 data 21.09.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. S

Unieważnienie postępowania nr 241783-2010 na wykonanie zadania: Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zb. retencyjnym w Barchnowy oraz budowa wodociągu w Żabnie-ul. Świętojańska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego . Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie Ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r .Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 r poz.1655 z póź.zm. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania : nie złożono...

Ogłoszenie o zmówieniu; Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz- Gmina Starogard Gdański.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz gm. Starogard Gdański . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 240359-2010 na wykonanie zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 2 złożoną przez: Instalatorstwo...

Odpowiedź na wniosek wykonawcy postępowania przetargowego: Budowa 2 studni na ujęciu w Rywałdzie

Uczestnicy postępowania przetargowego dla zadania \"Budowa 2 studni na ujęciu w Rywałdzie\". Na uzasadniony wniosek wykonawcy z dnia 15.09.2010r o następującej treści: W zwiazku z zapisem punktu 6.4. b) SIWZ, w którym wymagane jest przedstawienie oświadczenia wykonawcy, że osoba która będzie pełniła funkcja kierownika robót...

Budowa ścieżki rowerowej Rokocin-Koteże - etap I

Starogard Gdański: Budowa ścieżki rowerowej Rokocin-Koteże - etap I Numer ogłoszenia w BZP: 251377 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 14.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Budowa 2 studni na ujęciu w Rywałdzie

Starogard Gdański: Budowa 2 studni na ujęciu w Rywałdzie Numer ogłoszenia: 244011 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 07.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Star

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd. Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że zostało zakończone postępowanie na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd....

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Konserwacja rowu szczegółowego - Rokocin - Koteże, gm. Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dnia 06.09. 2010 r. na realizację zadania: „Konserwacja rowu szczegółowego – Rokocin – Koteże, gm. Starogard Gdański” Nazwa i adres Zamawiającego. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Urzędzie Gm

Zatrzymaj banner przewijany