Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Rywałd i Kokoszkowy oraz budową sieci wodociągowej w Kokoszkowach, gm. Starogard Gd.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludno

Ogłoszenie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związaną z realizacją projektu „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański”

Ogłoszenie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Starogard Gdański działając w oparciu o art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gd

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu na zadanie : Budowa chodnika w Linowcu

Starogard Gdański, 14.10.2011r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 305540 z dnia 26.09.2011r  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę przenośnych rzutników- projektorów multimedialnych - projekt „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę przenośnych rzutników- projektorów multimedialnych związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szk&oac

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego - projekt „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związaną z realizacją projektu „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dziec

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

Przetarg nieograniczony nr RGM.271.36.2011.BS na dostawę pomocy dydaktycznych do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański" Numer ogłoszenia na portalu UZP: 265581...

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II .”budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym"

Sprostowanie do OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY na pełnienie kompleksoego nadzoru inwestorskiego dla zadanie rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II, budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym opublikowanego na stronie BIP w dniu 05.10.2011r. do&nbs

Zatrzymaj banner przewijany