Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego.

Starogard Gdański: dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200...

Ogłoszenie o zmówieniu; budowa komp-leksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard Gdański.

Starogard Gdański: Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard Gdańsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Usunięcie awarii melioracyjnych związanych z odwodnieniem drogi Jabłowo-Koteże"

Starogard Gdański: Usunięcie awarii melioracyjnych związanych z odwodnieniem drogi Jabłowo-Koteże Numer ogłoszenia: 277591 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę 2 studni na ujęciu w Rywałdzie.

Starogard Gdański: Budowa 2 studni na ujęciu w Rywałdzie Numer ogłoszenia w BZP: 274565 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu na "Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w Barchnowy"

Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęło zapytanie do postępowania przetargowego pn budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Barchnowy, o którym informujemy i udzielamy odpowiedzi.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 251377-2010 na wykonanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej Rokocin-Koteże – etap I”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 113 z 2010 poz. 659 Zamawiający wybrał ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo...

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w Barchnowy

Starogard Gdański: Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w Barchnowy Numer ogłoszenia w BZP: 270181 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz gm. Starogard Gd.”

‘’Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego’’ &nb

Zatrzymaj banner przewijany