Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 127405-2009 na wykonanie zadania „Budowa odcinków sieci wodociągowych w Kręgu i Kolinczu gmina Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Unieważnienie postepowania - Wymiana pokrycia dachu na budynku na budynku kościoła

Parafia Rzymsko-Katolicka unieważnia postępowanie przetargowe na wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynku kościoła w Jabłowie ze względu na wskazanie niewłasciwego podmiotu zamówienia. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukaże się w terminie późniejszym.

Budowa odcinków sieci wodociągowych w Kręgu i Kolinczu gmina Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o wyniku postepowania - Budowa chodnika w miejscowości Zduny

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 105821-2009

Zatrzymaj banner przewijany