Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 358782 – 2011 z 31.10.2011 r. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. ...

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związaną z realizacją projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gdański"

Przetarg nr RGM.271.43.2011.AS Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związana z realizacją projektu Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym i o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związanej z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM I O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związaną z realizacją projektu „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans ed

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociagu w Kokoszkowach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogardgd.ug.pl S

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański, Jabłówku gm. Bobowo". roboty dodatkowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu w trybie art. 67 ust.1 pkt. 5b .

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Starogard Gdański: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 358782 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II – budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym”

Starogard Gdański: wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu etap II - budowa amfiteatru i wieży schodowej z zapleczem sanitarnym Numer ogłoszenia w BZP: 351052 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie...

Przetarg nieogrniczony na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański"

Przetarg nieogrniczony nr RGM.271.34.2011.BS na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu "Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa chodnika w Linowcu

Starogard Gdański: Budowa chodnika w Linowcu Numer ogłoszenia w BZP: 346780 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany