Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010. Numer ogłoszenia: 374882 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związanej z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej pomieszczeń Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego...

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania na zakup komputerów, monitora LCD i drukarek do GZOPO

Do postępowania zgłoszoono cztery oferty. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. W wyniku postępowania wyłoniono ofertę , którą przedstawiła firma INFOS Systemy komputerowe Jacek Kiełbratowski ul. Bursztynowa 23 80-342 Gdańsk. Powodem, dla którego wybrano tę

Dostawa notebooków wraz z oprogramowaniem

WÓJT GMINY STAROGARD GD. Zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę notebooków wraz z oprogramowaniem. Numer ogłoszenia: 325381 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia :Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w Barchnowy

Starogard Gdański: Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w Barchnowy Numer ogłoszenia: 313507 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA : Budowa kompleksu boisk sportowych w m. Kokoszkowy gm. Startogard Gd.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Zmiana dotyczy ogłoszenia publikowanego w portalu UZP nr 293-2010 z 19.10.2010 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia portal UZP nr 312849 z 04.11.2010 r. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 293889 - 2010 data 19.10.2010 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup czterech sztuk zestawów komputerowych, monitora LCD oraz dwóch sztuk drukarek laserowych A4

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zakup czterech sztuk zestawów komputerowych, monitora LCD oraz dwóch sztuk d

Pytanie i odpowiedź do przetargu pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w m. Kokoszkowy gm. Starogard Gd.

GPK-222/XXIV/1/11/10 Starogard Gdański , dnia 02.11.2010 r. Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, iż w

Zmiana załącznika do SIWZ na w zamówieniu na" Budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard Gdański "

Gmina Starogard Gdański, informuje, iż zmienia załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci z aktualizowanego przredmiaru robót. Ofertę należy przygotować w oparciu o aktualny przrdmiar robót. Zmiana dotyczy korekty ilości robót w poz. 5 i 6 przedmiaru.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu na "Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym w Barchnowy".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 270181 z dnia 30.09.2010r &nbs

Zatrzymaj banner przewijany