Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Unieważnienie postępowania nr 226820-2008 na wykonanie zadania „Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 14.09.06 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) Gmina Starogard Gdański unieważnia postępowanie nr 226820-2008 na wykonanie zadania „Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków...

Budowa odcinków ulic Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach - wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: budowy odcinków ulic Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach

Budowa ronda w ciągu drogi gminnej w Brzeźnie Wielkim - uzupełnienia

Dotyczy: budowy ronda w ciągu drogi gminnej w Brzeźnie Wielkim

Budowa odcinków ulic Sosnowej i Kwiatowej w Kokoszkowach

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 227444 - 2008

Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1

Budowa ronda w ciągu drogi gminnej w Brzeźnie Wielkim

Pytania: 1. Na jaką odległość należy wywieźć materiały z rozbiórki ?

ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY

budowa ronda w Brzeźnie Wielkim

Dotyczy: budowy ronda w cągu drogi gminnej w Brzeźnie Wielkim

Budowa kanału tłocznego Owidz - Starogard Gd. - roboty dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe - kanał tłoczny Owidz - Starogard Gdański. Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie nasypu na kanale tłocznym na odcinku 135 mb, wykonanie zasilania elektroenergetycznego tymczasowego przepompowni ścieków w Owidzu.

Zatrzymaj banner przewijany