Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 57385-2009

Budowa odcinka chodnika w Nowej Wsi Rzecznej w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1

Budowa utwardzenia odcinka drogi gminnej w Trzcińsku

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 67479 - 2009

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 56225-2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ; Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej

Starogard Gdański: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach w ul. Klonowej gm. Starogard Gd

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; Budowa drogi gminnej w Koteżach- ul. Sokoła, Sikorki i Piaskowej

Starogard Gdański: Budowa drogi gminnej w Koteżach ul. Sokoła , Sikorki i Piskowej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard” Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1

Budowa chodników w miejscowościach Kolincz- etap II i Owidz

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 62095- 2009 przetarg nieograniczony na „

Zatrzymaj banner przewijany