Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie gminy Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1

Budowa utwardzenia drogi gminnej w Trzcińsku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘ

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 127392-2009 na wykonanie zadania „Budowa odcinka chodnika w Nowej Wsi Rzecznej w gminie Starogard Gdański”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm.

ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wielobranżowego projektubudowlano-wykonawczego rekonstrukcji średniowiecznego grodziska i budowy turystycznej infrastruktury towarzyszącej w Owidzu gm. Starogard Gdański

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego rekonstrukcji średniowiecznego grodziska i budowy turystycznej infrastruktury towarzyszącej w Owidzu gmina Starogard Gd

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 63255-2009

na wykonanie zadania „Budowa odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard Gdański” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 62095 -2009

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

WÓJT GMINY STAROGARD GD. o g ł a s z a przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z ...

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 57385-2009

Zatrzymaj banner przewijany